Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรม การจำหน่ายสินค้าออนไลน์

วันที่ 21 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564 ส.ป.ก.ตราด โดยนายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป้าหมายจำนวน 8 คน โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อพัฒยาและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เทคนิค ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด โทร 0-3951-3569
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  trat@alro.go.th