Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 24 ส.ค. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม และนายพฤทธ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด เป็นเลขานุการ มีวาระพิจารณาคัดเลือกเกษตรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินแปลงเกษตรกรรม) จำนวน 18 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 612-0-62 ไร่ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินที่อยู่อาศัย) จำนวน 2 ชุมชน (ม.1 และ ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด)จำนวน 113 ราย 133 แปลง เนื้อที่ประมาณ 27-2-52 ไร่ ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดตามที่ฝ่ายเลขาฯเสนอ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด โทร 0-3951-3569
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  trat@alro.go.th