Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
 
 
 
 
นางสาวพจนันท์ กองมาก
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.
สาระน่ารู้

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยเขาขนบ้านน้ำพุใต้ เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยเขาขนบ้านน้ำพุใต้ เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ต.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ขุดลอกห้วยเขาขนบ้านน้ำพุใต้ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย) (27 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร) (2 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ก.ย. 2563)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการออนไลน์ E-Service
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:sukhothai@alro.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์