Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2562 (26 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2562 (22 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 (14 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2562 (7 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (29 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. , โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูลและดำเนินกิจกรรมศูนบ์บริการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 (23 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3/2562 และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (22 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 2/2562 (17 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2562 และมอบของขวัญ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2562 (10 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (7 ธ.ค. 2561)
สำหนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (20 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (20 พ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่นดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (16 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (16 พ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (2 พ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2561 (2 พ.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (30 ต.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 (30 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th