Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดสตูล
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
การคัดเลือกเกษตรกรฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิบปาชีพบางไทรฯ
ส.ป.ก. สตูล ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญกาฝุ่นละอองและลดมลพิษทางอากาศ
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวามคม พ.ศ.2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มติ ครม. เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นหนี้รับทราบและแนวทางการแก้้ปัญหาของรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจศึกษาต่อ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2561 จังหวัดสตูล
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th