Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ส.ป.ก.ร่วมเฝ้าระวังป้องกัน covid-19 (25 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลกำแพง ตำบลน้ำผุด และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (26 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 (25 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม / สนับสนุนวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม / สนับสนุนวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 (10 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (20 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2563 และเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2563 (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 บูรณาการร่วมกับงานวันดินโลก ปี 2562 (16 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 (28 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2562 (23 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมออกนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ (9 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดงานศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (9 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2562 (8 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th