Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เดินทางไปติดตามการทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.สตูล (28 ม.ค. 2558)
เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบบัตร อสปก.ให้ ผู้นำ อสปก. ณ ที่ทำการกำนัน
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 จังหวัดสตูล และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล)
โครงการ รวมใจภักดิ์ตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสตูล (7 ม.ค. 2558)
โครงการ รวมใจภักดิ์ตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสตูล
จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 และโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (25 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 และโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2558 (24 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย และเจ้าหน้า ส.ป.ก.สตูล ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2558
โครงการอบรมขยายผล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ 2558 (20 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมขยายผล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2558 (19 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอบรมขยายผล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ 2558 (18 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมขยายผล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ นายนรินทร์ ช่วยสังข์แก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ส.ป.ก.สตูล จัดโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558 (15 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (5 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2557 เวลา 6.00 น.นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองสตูล และเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โครงการ พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หลักสูตร ?ขนมพื้นเมือง? (26 พ.ย. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการ พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หลักสูตร ?ขนมพื้นเมือง? แก่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน
.ป.ก.สตูล จัดฝึกอบรม โครงการ ศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร การสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก ปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หลักสูตร ?การสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก? ระหว่างวันที่ 20-22
โครงการ ส.ป.ก.สร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (9 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์) เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ส.ป.ก.สร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยมี นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล) หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ (12 ส.ค. 2557)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ส.ป.ก.สตูล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 (12 ส.ค. 2557)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) นำโดย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล
โครงการ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2557 (8 ส.ค. 2557)
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์) ที่ได้กรุณามาติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน
กาแฟยามเช้า (18 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสตูล
กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 (23 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557
วันวิสาขบูชา (13 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสตรีจังหวัด (2 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสตรีจังหวัดและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th