Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (19 ก.ค. 2561)
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561 (22 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรใน คปจ.สตูล ครั้งที่ 1/2561 (22 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (คปจ.) ครั้งที่ 2/2561 (22 มิ.ย. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2561 (23 พ.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้ง 1/2561 (22 พ.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอละงู ครั้งที่ 1/2561 (22 พ.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอควนกาหลง ครั้งที่ 1/2561 (22 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสตูล (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 พ.ค. 2561)
นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเทพคุณาธาร (5 พ.ค. 2561)
จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม “แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก” หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก” (27 เม.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (คปจ.) ครั้งที่ 1/2561 (27 มี.ค. 2561)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 (26 มี.ค. 2561)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 (14 มี.ค. 2561)
 นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (14 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก. สตูล เข้าร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (5 มี.ค. 2561)
ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 (26 ก.พ. 2561)
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ2561 (20 ก.พ. 2561)
จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmart) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ก.พ. 2561)
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพท.ในเขตปฏิรูปที่ดิน (8 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th