Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
การติดตามตรวจสอบข้อมูลการประกวดการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในระดับประเทศ

วันที่ 19 ส.ค. 2556

เรื่อง : การติดตามตรวจสอบข้อมูลการประกวดการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในระดับประเทศ
วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา : 09.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล และศาลาเอนกประสงค์ บ้านโคกพิลา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรได้จัดให้มีการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในระดับเขตตรวจราชการและในระดับประเทศ และได้รับแจ้งจากสำนักตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการติดตามตรวจสอบข้อมูลการประกวดการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
ในการนี้ นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ รับทราบ และได้เข้าร่วมพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อดูงานในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th