Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
โครงการจัดการที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน ปี 2556 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ส.ค. 2556

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้มีการจัดงานอบรมเกษตรกรโครงการการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน ในการนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายอุทาร พิชญาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันปลูกหญ้าแฝกพระราชทาน และการสาธิตต่างๆ เช่น การผสมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การฉีดน้ำหมักชีวภาพในสวนยางพารา และการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th