Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสตรีจังหวัด

วันที่ 2 เม.ย. 2557

เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสตรีจังหวัด
วันที่ : 2 เม.ย. 2557 ถึง 2 เม.ย. 2557 เวลา : 00:00 - 00:00
สถานที่ : ณ ห้องกาหลง ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำสตรีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสตรีจังหวัดและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ งบประมาณประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมทักษะในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวให้กับเครือข่ายสตรีแกนนำจังหวัดสตูล และเพื่อให้เครือข่ายสตรีที่เป็นแกนนำหลักที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว เป็นผู้นำชุมชน สังคม ในการสร้างสันติสุขให้แก่ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบร่มเย็นและเกิดสันติในสังคมอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในการนี้ นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องกาหลง ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีแกนนำสตรีเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th