Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 /2564

วันที่ 9 ก.ย. 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (คปจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุม นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 54 ราย ที่ดิน 67 แปลง เนื้อที่ 222-3-75 ไร่ พิจารณาอนุมัติ ผู้ยื่นคำขอโอนสิทธิ/การตกทอดมรดกสิทธิ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสตูลเพื่อสร้างวัดควนปริง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และเพื่อทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th