Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 27 ส.ค. 2564

    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรตามลำดับ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดลสตูล เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นชอบให้ทุกจังหวัดปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จุดลงนามถวายพระพร และจัดจุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และจัดจุดให้บริการโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 โดยให้หน่วยในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ เข้าร่วมดำเนินงานเพื่อให้คำแนะนำ บริการและสนับสนุนวัสดุการเกษตร พันธุพืช (เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า) น้ำหมักชีวภาพ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ เวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ มอบให้กับเกษตรกรที่เข้ารับบริการโครงการฯ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th