Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (คปจ.สตูล) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 34 ราย ที่ดิน 46 แปลง เนื้อที่ 102-1-88 ไร่ พิจารณาอนุมัติผู้ยื่นคำขอโอนสิทธิ/การตกทอดมรดกสิทธิ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน คศล. และเพื่อ ทราบแผนงานและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th