Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 11 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ส.ป.ก. ตำบลขอนคลาน หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมี นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่างานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของ ส.ป.ก.สตูล ได้ให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เพื่ออำนวยความสะดวก แก่เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อปรึกษาเรื่องการ ขอโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ ตรวจสอบและสอบถาม แนวเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแปลง สอบสวนสิทธิ รวมทั้งปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. การขอรับเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. จากการสอบถาม ผู้เข้ารับบริการครั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับการบริการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th