Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 มี.ค. 2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 15 ราย 19 แปลง เนื้อที่ 70-1-55 ไร่ โดยมี นางพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานอนุกรรมการ นายอภิฑูรย์ หนูเอก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายสอหมาด โต๊ะประดู่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และนายเฉลิมพล สิธิราม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th