Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มี.ค. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ กิจกรรม "ต้นไม้พูดได้” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านราไว” ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยมี นายสุนันท์ เหร็มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราไว พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 53 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th