Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การจัดทำแผนงานของกลุ่ม การวางแผนการผลิต ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ และการรับรองระบบการผลิต” ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย นางอำภรณ์ สุวรรณโณ ม.6 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เกษตรกรเป้าหมาย 5 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ผลผลิต และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีนายทรงธรรม บุญยะวันตัง พนักงานการเกษตร ระดับ 4 จากศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการวบคุมภายใน ระบบตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ และการรับรองระบบการผลิต นายสอหมาด โต๊ะประดู่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดิน บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานกลุ่ม การวางแผนการผลิต และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ให้เกียรติ เข้าร่วมในการจัดฝึกอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th