Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 23 พ.ย. 2563

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (การทำไม้กวาดจากก้านปาล์ม) ณ กลุ่มแม่บ้านทะเลดำ หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีนางกลิ้มฉาย สุวรรณ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำ ไม้กวาดก้านปาล์ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล 5 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th