Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกเกษตรกรฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฯ

วันที่ 11 ส.ค. 2563

ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดำเนินการจัดอบรม "โครงการอบรมศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว)" รุ่นที่ 92 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกภาคเกษตรกรรม
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากทุกภาคของประเทศไทย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของไทย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล หลังใหม่ ชั้น 2 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โทร 074-711160 และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ไปรายงานตัว ณ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ อาคาร 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่จะมารายงานตัว วัน เวลาใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th