Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 42 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยหน่วยงานของภาครัฐ เข้ามาดูแลสนับสนุน ให้ความรู้ด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อีกทั้งสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ที่ดีด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 5/๒๕๖3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อปรึกษาเรื่องการขอโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ ตรวจสอบและสอบถาม แนวเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแปลง สอบสวนสิทธิ รวมทั้งปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. การขอรับเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการครั้งนี้ เกษตรกร มีความพึงพอใจในการรับการบริการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th