Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

วันที่ 27 มี.ค. 2558

เรื่อง : กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
วันที่ : 27 มี.ค. 2558 ถึง 27 มี.ค. 2558 เวลา : 07:00 - 09:00
สถานที่ : ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 07.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเดชรัฐ สิมศิริ) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และบรรดาสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนข้อราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนำการหารือในกิจกรรมกาแฟยามเช้าดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติในการพัฒนาและเป็นไปตามข้อราชการตามนโยบายหน่วยเหนือ และเพื่อพบปะในหมู่ข้าราชการเสริมสร้างความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำไปสู่การเกิดความกลมเกลียวจะได้ร่วมกันผนึกกำลังในการที่จะพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อหารือกันในยามเช้าก่อนที่จะมีการไปทำงานตามปกติอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมกาแฟยามเช้านี้จะมีการหมุนเวียนหน่วยงานรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ราชการต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th