Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2563 และเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 19 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์นำบริการสาธารณะสู่ถิ่นห่างไกล พร้อมกับให้บริการประชาชน นำประชาคมกลับมาพัฒนา โดยมีนายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธี และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อปรึกษาเรื่องการขอโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ ตรวจสอบและสอบถาม แนวเขตที่ดิน รังวัดแบ่งแปลง สอบสวนสิทธิ รวมทั้งปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. การขอรับเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการครั้งนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับการบริการจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th