Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2562

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร การผลิตสบู่กาแฟ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำสบู่กาแฟ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินมีความรู้และพัฒนาระบบธุรกิจผลิตสินค้าต่อเนื่องได้ โดยมีนางสาวกนกวรรณ ภูพันนา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำสบู่กาแฟและสบู่ซักผ้า ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล 5 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th