Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

วันที่ 28 มิ.ย. 2562

   เมื่อในวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนายวรพงศ์ คงแก้ว วิทยากรบรรยายการผลิตพืชอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักสำหรับสวนปาล์ม นายสุมาตรา อินทรมณี วิทยากรบรรยายทฤษฎีแกล้งดินในสวนปาล์มและการเสริมรายได้ในสวนปาล์ม นายอนุกูล เงินเปียวิทยากรบรรยายการปลูก การจัดการสวนและการตลาดโกโก้ และนางสาวทัศนีย์ สุขสนาน วิทยากรบรรยายการทำลูกปาล์มเชื่อม มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 2,4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการ 30 ราย และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สตูล 4 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th