Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายนายสอหมาด โต๊ะประดู่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ 2/2562 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอมะนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยหน่วยงานของภาครัฐ จะเข้ามาดูแลสนับสนุน ให้ความรู้ด้านวิชาการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อีกทั้งสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ที่ดีด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร จากการสอบถามผู้เข้ารับบริการครั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับการบริการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th