Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) สตูล ดำเนินการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 22 มี.ค. 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ดำเนินการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ และการชำระหนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งในวันนี้มีเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 8 ราย วงเงินสินเชื่อ 240,000 บาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th