Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 ก.พ. 2562

  เมื่อในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ กิจกรรม "ต้นไม้พูดได้” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยมี นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 50 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th