Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “แปลงใหญ่ยางพารา”

วันที่ 28 ก.พ. 2562

    เมื่อในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "แปลงใหญ่ยางพารา” ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนายสมมิตร สุวรรณพรรค วิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล (กยท.สตูล) บรรยายเชิงปฏิบัติการการลับมีดกรีดยางพาราอย่างถูกต้อง การกรีดยางพาราที่เพิ่มปริมาณน้ำยางพารา และวิทยากรร่วมจาก กยท.สตูล บรรยายการหาค่าเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยวิธีมาตรฐาน เทคนิคการค้าของพ่อค้ารับซื้อน้ำยางพารา นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์ วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สตูล 5 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th