Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 พ.ย. 2561

 เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก” ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. นางนัจวา เทศนอก หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น กระเช้า เสวียนหม้อ และกระจาดผลไม้ เป็นต้น โดยมี นางรอกีย๊ะ ตาเดอิน นางรอหนี บุญเหม และนางฮาหวา อาหน่าย วิทยากรจากกลุ่มสตรีจักสานบ้านลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th