Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 ต.ค. 2561

   วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดย นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปทีดิน จัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิทยากร จาก ส.ป.ก. สตูล ให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 กฎหมาย ระเบียบของ ส.ป.ก. และบทบาท หน้าที่ ของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ความรู้ด้านการข่าวโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสตูล ร้อยเอกปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.411 ณ ห้องประชุม 3 นกน้ำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกรใน คปจ. 4 ราย และ อสปก. 18 ราย รวมทั้งหมด 22 ราย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th