Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 ต.ค. 2561

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลและนายสอหมาด โต๊ะประดู่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล การประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเตรียมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การประชาสัมพันธ์การจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง การบูรณาการนโยบายการตลาดนำการผลิต และการพิจารณาการจัดงานวันดินโลก โดยที่ประชุมมีมติรับรองระบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 2 แปลง คือ 1. แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 2. แปลงใหญ่ปลาดุก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีแปลงใหญ่รวม 30 แปลง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th