Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุม คปจ.ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 ส.ค. 2561

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้รับทราบแผนงาน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 157 ราย ที่ดิน 220 แปลง เนื้อที่ 992-2-37 ไร่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th