Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 ส.ค. 2561

   วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสตูล จำนวน 157 ราย 220 แปลง เนื้อที่ 992-2-37 ไร่ โดยมี นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานอนุกรรมการ นายอภิฑูรย์ หนูเอก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ นายสอหมาด โต๊ะประดู่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และนายชาญณรงค์ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th