Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 ก.พ. 2561

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหรา ม.6 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยมี นายสมนึก ศรีนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 60 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th