Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 7 ก.พ. 2561

                      ในวันพุธที่ 7  กุมภาพันธ์  2561 นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน"  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3 ) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม  จำนวน  25  ราย  โดยมีนายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ร่วมพิธีปิด พร้อมมอบสารเร่ง พ.ด. 1, พ.ด. 2 และ พ.ด. 3 และน้ำหมักชีวภาพแก่เกษตรกร ซึ่งมีนายวิบูลย์  ศรีปาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินสตูล เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก และนำเกษตรกรศึกษาดูงานการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า การเลี้ยงมดแดง การปลูกผักบนกระเบื้อง และมีนายบรรหาร วัตตธรรม เกษตรกรเศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอควนกาหลง ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการผสมดินที่ใช้ในการเพาะปลูก
 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th