Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
อบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2561

วันที่ 22 ธ.ค. 2560

       ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล)  โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน    ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีนายคำนึง นวลมณี วิทยากรประจำศูนย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  โดยมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล  หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าร่วมจำนวน 36 รายและเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก.สตูล จำนวน 4 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th