Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 30 พ.ค. 2560

          ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม "ขยายผลการปลูกหญ้าแฝกสู่ชุมชน"  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายผลการปลูกหญ้าแฝกจาก "แปลงเรียนรู้การใช้ระบบหญ้าแฝก” สู่ชุมชน จำนวน 10 แปลง  
          โดยได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์  ภูมิหึงส์ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสตูล เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก และประโยชน์จากการใช้ระบบหญ้าแฝก และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้มอบพันธุ์หญ้าแฝกและปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำไปขยายผลต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th