Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.สตูล จัดประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 18 พ.ค. 2560

                         วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล โดยนายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2560
                         ซึ่งมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ตามแผนงานปีงบประมาณ 2560  ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเพื่อพิจารณา การคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน    เกษตรกรขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลให้แก่ทายาท   และทายาทของเกษตรกรขอรับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล 
                          ซึ่ง คปจ. ได้มีมติอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รวมเกษตรกร 32 ราย ที่ดิน 40 แปลง เนื้อที่ประมาณ 98-0-85 ไร่ และอนุมัติให้เกษตรกรโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลให้แก่ทายาท จำนวน 4 ราย ที่ดินจำนวน 5 แปลง เนื้อที่ประมาณ 21-0-37 ไร่ และทายาทของเกษตรกรขอรับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จำนวน 6 ราย ที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ประมาณ 63-3-44 ไร่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th