Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.สตูล จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 28 ธ.ค. 2559

                วันที่ 27-28 ธันวาคม 2559  ส.ป.ก.สตูล จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน  2  โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง และโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ตำบลบ้านควน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 104  ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th