Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.สตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 10

วันที่ 31 ส.ค. 2559

               สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล)  โดยนายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 10  ในเขตอำเภอทุ่งหว้า ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559  โรงเรียนบ้านบ้านป่าบ่อหิน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ     หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาจากผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบทอดต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th