Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.สตูล จัดศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 24 ส.ค. 2559

                  ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) โดยนายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้จัดศึกษาดูงาน "นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงและแปลงเรียนรู้การปลูกพืชแซมยาง" ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2559
                 โดยได้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง และ หมู่ที่ 2, 4 ตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 45 ราย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายบูญชู เพชรักษ์ ม.5 ต.ป่าพยอม และแปลงเรียนรู้การปลูกพืชแซมยางนายเรียงศักดิ์ รักคง ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลมีประสบการณ์และสั่งสมความรู้เชิงปฏิบัติจริงของตนเองอยู่ก่อนแล้ว และยกระดับทักษะปฏิบัติและความรู้บางประการ ที่สอดคล้องกับวิถีการผลิตของตนเองที่  เป็นอยู่ให้เกิดการเพิ่มผลผลิต หรือใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2 โทร. 0-7472-3172 โทรสาร 0-7471-1160
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  satun@alro.go.th