Research and Planning Bureau
Search
1764

    1     2     3     4     5     6     7     8  
        นายประดิษฐ์ ใจรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
     
ข่าวประกาศ
07/06/2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔ เชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. และผู้สนใจ ส่งประกวดบทความวิชาการ ด้านการจัดที่ดินและพัฒนาการเกษตร และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามภารกิจ ส.ป.ก. ... ติดต่อ : ๐๒-๒๘๑-๒๘๓๔ ต่อ ๑๑๖๕,๑๑๖๖ / 23/12/2563 แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 04/11/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 / 02/10/2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 / 10/07/2563 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 / 01/07/2563 แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) / 

บริการ

หนังสือเวียน

ผลงานวิชาการ
เอกสารวิจัย
เอกสารวิชาการ
เอกสารปฏิรูปที่ดิน
บทความวิชาการ
 
 
 
 

ภาพข่าว
 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ)

วันที่ 25 พ.ย. 2563

      วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการและแผนงาน โดยกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ส.ป.ก.นครราชสีมา ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ และ ส.ป.ก. สระแก้ว ซึ่ง นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน มอบหมายให้ นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานและดำเนินการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์สำหรับครัวเรือนและระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร และหาแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป
 
On November 18th 2020, Academic Affairs and Planning Bureau, International Cooperation Sub-Bureau organized a workshop on the development of a solar cell system program for light and water management in land reform area, collaborating with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) at Chaiyong Chuchat meeting room, Agricultural Land Reform Office (ALRO), Ratchadamnoennok Avenue, Bangkok from 8.30 a.m. to 4.30 p.m.
 
There were participants from Land Reform Area Development Bureau, Technology Transfer and Development Bureau, including Nakhon Ratchasima, Kalasin and Sakaeo Provincial Land Reform Offices. Mr. Pradit Jairungsri, director of Academic Affairs and Planning Bureau, assigned Ms. Aphaphan Phattanaphan to be a chairman and conduct an opening session of the workshop. This workshop aims to enhance knowledge exchange about solar cell and pumping systems for agriculture and to find guidelines of land reform area selection for further cooperation.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ธ.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 (4 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563 (2 ต.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2563-2565) (1 ก.ค. 2563)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2563 (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ปี 2563 (18 มิ.ย. 2563)
งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 มิ.ย. 2563)
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา (14 พ.ค. 2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 พ.ค. 2563)
     
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมดสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 23 คน
สถิติเดือนนี้ 233 คน
สถิติปีนี้ 233 คน
Total 5,481 คน