Research and Planning Bureau
Search
1764
บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว >> ภาพข่าว (กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)
การประชุมหรือรือแนวทางการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....

วันที่ 20 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... ร่วมกับผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เพื่อนำเข้าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...... และหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...... เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-2821549 โทรสาร : -