Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพิมพ์คอมพิวเตอร์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดนีออน LED จำนวน 14 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาขนย้ายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fuji Xerox จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 8,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งสายแลนภายนอกและภายในอาคารสำนักงานฯ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างล้างตรวจเช็ด ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานฯ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นพันธุ์กระชาย จำนวน 10,012 ต้น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 9,300 ต้น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564) (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,409 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งสายแลนภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th