Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำสติกเกอร์ทำเนียบปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 รายการ (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำดิดื่ม จำนวน 13 ถัง (9 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่ (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์ จำนวน 34 ฉบับ (5 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการแปรรูปสบู่และเครื่องดื่มจากไม้ฝาง พร้อมบรรจุภัณฑ์ (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 15 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (24 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน่ำดืื่ม จำนวน 14 ถัง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์ 40 ฉบับ (6 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครื่อข่าย) (กระสอบปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) (ป้ายโรลอัพและสติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ(จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th