Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวารางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 คัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินวอเตอร์ (จำนวน 2 ชุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กท 2188 ระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างน้ำดื้ม 12 ถัง (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์ จำนวน 40 ฉบับ (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (10 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน กษ6058 รย. (3 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th