Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ใบสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (แบบคำขอและสอบสวนสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (แบบคำขอโอนและสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (คำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (หนังสือรับมอบที่ดิน)
"ALROSMART" วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
การให้สินเชื่อรายบุคคลเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เผยแพร่สือประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่2
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่2
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2
มติคณะรัฐมนตรีกรณี กษ. ร่วมกับ ธกส. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ร้อยละคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปี 2561
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม 2561)
การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการฝึกงานเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th