Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องเพื่อเป็นสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำดื่ม 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ต.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายสติ๊กเกอร์จัดนิทรรศการ เพื่อจัดฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กษ 6058 ระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการงานขุดคูระบายน้ำ 3 แห่ง และก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. 1 แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์ 40 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ี เพื่อจัดฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่ เพื่อจัดฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และDrumสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแปลงสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน นข 2287 ระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (10 ก.ย. 2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (10 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th