Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (แบบคำขอและสอบสวนสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (แบบคำขอโอนและสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (คำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน)
แบบคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีโรค COVID-19 (หนังสือรับมอบที่ดิน)
"ALROSMART" วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
การให้สินเชื่อรายบุคคลเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เผยแพร่สือประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่2
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่2
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2
มติคณะรัฐมนตรีกรณี กษ. ร่วมกับ ธกส. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ร้อยละคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปี 2561
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม 2561)
การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการฝึกงานเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th